Vrijeme dodatak
U Svetlu ima Mraka a u Mraku Svetlosti

U Svetlu ima Mraka a u Mraku Svetlosti